Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin báo cáo, thống kê
Thứ tư, 12/08/2015 | 09:08:00 GMT+7
Báo cáo thống kê công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2015
Tập tin đính kèm:

STT

Lĩnh vực

Số lượng

1. QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

75  trường hợp

2

Nghỉ hưu

17 trường hợp

3

Tiếp nhận không qua thi tuyển đối với viên chức

22 trường hợp

4

Chuyển từ công chức cấp xã thành cấp huyện

08 trường hợp

5

Nâng lương thường xuyên

2.619 trường hợp

6

Nâng lương trước hạn

1.516 trường hợp

7

Chuyển loại, chuyển ngạch

472 trường hợp

8

Thỏa thuận hợp đồng, gia hạn hợp đồng

362 trường hợp

9

Điều động

0 trường hợp

10

Tiếp nhận

12trường hợp

11

Thuyên chuyển

35 trường hợp

12

Phụ cấp thâm niên nghề

14 trường hợp

2. ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

1

Thỏa thuận dự thi

+ Sau đại học

48 trường hợp

+ Đại học

101 trường hợp

2

Khuyến khích tự đào tạo

+ Đại học và Cao đẳng

33 trường hợp

+ Sau đại học

12 trường hợp

3. BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG

1

Đăng ký biến động biên chế tiền lương  phụ cấp

420 đơn vị

Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng truy cập 2190152