Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 311 / 16 trang
1 Thông tư 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tửBộ Nội vụ24/01/2019
2 Thông tư 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chứcBộ Nội vụ21/01/2019
3 Thông tư 01/2018/TT-BNV Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcBộ Nội vụ08/01/2018
4 Thông tư 10/2017/TT-BNV Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcBộ Nội vụ29/12/2017
5 Chỉ thị 35/CT-TTg. Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sửThủ tướng Chính phủ07/09/2017
6 Nghị định 101/2017/NĐ-CP Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ01/09/2017
7 Nghị định 34/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụChính phủ03/04/2017
8 Nghị định 99/2016/NĐ-CP Quản lý và sử dụng con dấuChính phủ01/07/2016
9 Công văn 2904/BNV-CCVC V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016Bộ Nội vụ23/06/2016
10 Nghị định 08/2016/NĐ - CP Quy định số lượng Phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chúc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBNDChính phủ25/01/2016
11 Chỉ thị 02/CT - TTg Về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với ngừoi có công với cách mạngThủ tướng Chính phủ25/01/2016
12 Thông tư 01/2016/TT-BNV Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lậpBộ Nội vụ13/01/2016
13 Thông tư Liên tịch 56/2015/TTLT - BYT - BNV Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tếBộ Y tế - Bộ Nội vụ29/12/2015
14 Thông tư 08/2015/TT-BNV Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữBộ Nội vụ28/12/2015
15 Thông tư Liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhBộ Kế hoạch & Đầu tư - Bộ Nội vụ11/12/2015
16 Thông tư Liên tịch 52/2015/TTLT - BTNMT - BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chínhBộ Tài nguyên MT - Bộ Nội vụ08/12/2015
17 Thông tư Liên tịch 53/2015 - TTLT - BTNMT - BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trườngBộ Tài nguyên MT - Bộ Nội vụ08/12/2015
18 Thông tư Liên tịch 54/2015 - TTLT - BTNMT - BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy vănBộ Tài nguyên MT - Bộ Nội vụ08/12/2015
19 Thông tư Liên tịch 55/2015 - TTLT - BTNMT - BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy vănBộ Tài nguyên MT - Bộ Nội vụ08/12/2015
20 Thông tư Liên tịch 56/2015/TTLT - BTNMT - BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trườngBộ Tài nguyên MT - Bộ Nội vụ08/12/2015
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1778465