Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Dịch vụ hành chính công
Tên thủ tục
Loại thủ tục
select
Lĩnh vực
select
Đơn vị thực hiện
select
 
STTTên Thủ TụcLĩnh vựcĐơn vi thực hiệnTải về
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 16 / 1 trang
1 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
2 Thủ tục thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
3 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
4 Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, cấp tỉnh Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
5 Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
6 Thi nâng ngạch công chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
7 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
8 Xét tuyển công chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
9 Thi tuyển công chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương
10 Thủ tục thuyên chuyển cán bộ, công chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
11 Thủ tục thỏa thuận hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng lao động Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
12 Thủ tục nâng lương trước thời hạn Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
13 Thủ tục nâng lương thường xuyên Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
14 Thủ tục điều động cán bộ, công chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
15 Thủ tục chuyển ngạch cho cán bộ, công chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
16 Thi tuyển viên chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1699878