Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Dịch vụ hành chính công
Tên thủ tục
Loại thủ tục
select
Lĩnh vực
select
Đơn vị thực hiện
select
 
STTTên Thủ TụcLĩnh vựcĐơn vi thực hiệnTải về
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 16 / 1 trang
1 Báo cáo thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở, thay đổi lãnh đạo chủ chốt của hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
2 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
3 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
4 Đổi tên hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
5 Thành lập hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
6 Công nhận Ban Vận động thành lập Hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
7 Giải thể quỹ Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
8 Cho phép đặt Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện Quỹ Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
9 Đổi tên quỹ Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
10 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
11 Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
12 Giải thể Hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
13 Cho phép đặt Văn phòng đại diện Hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
14 Chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
15 Phê duyệt Điều lệ Hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
16 Công nhận Ban Vận động thành lập Hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1699924