Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Dịch vụ hành chính công
Tên thủ tục
Loại thủ tục
select
Lĩnh vực
select
Đơn vị thực hiện
select
 
STTTên Thủ TụcLĩnh vựcĐơn vi thực hiệnTải về
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 76 / 4 trang
21 Thủ tục thuyên chuyển cán bộ, công chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
22 Thủ tục thỏa thuận hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng lao động Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
23 Thủ tục nâng lương trước thời hạn Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
24 Thủ tục nâng lương thường xuyên Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
25 Thủ tục điều động cán bộ, công chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
26 Thủ tục đăng ký biến động biên chế tiền lương hàng tháng, quý Biên chế - Tiền lương Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
27 Thủ tục đăng ký biến động biên chế tiền lương đầu năm Biên chế - Tiền lương Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
28 Thủ tục công chức dự thi sau đại học Đào tạo - Bồi dưỡng Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
29 Thủ tục cử công chức dự thi đại học, cao đẳng Đào tạo - Bồi dưỡng Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
30 Thủ tục cử công chức đi đào tạo bồi dưỡng từ 3 tháng trở lên Đào tạo - Bồi dưỡng Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
31 Thủ tục chuyển ngạch cho cán bộ, công chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
32 Thủ tục chuyển ngạch công chức cấp xã Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
33 Thủ tục cử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại phòng đọc Văn thư - Lưu trữ Chi cục Văn thư Lưu trữ
34 Giải quyết tố cáo về công tác nội vụ Thanh tra Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
35 Giải quyết khiếu nại về công tác nội vụ Thanh tra Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
36 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đối ngoại Thi đua khen thưởng Ban Thi đua khen thưởng HyperLink
37 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng Ban Thi đua khen thưởng HyperLink
38 Cờ thi đua cấp tỉnh thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng Ban Thi đua khen thưởng HyperLink
39 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng Ban Thi đua khen thưởng HyperLink
40 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Thi đua khen thưởng Ban Thi đua khen thưởng HyperLink
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1699920