Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Dịch vụ hành chính công
Tên thủ tục
Loại thủ tục
select
Lĩnh vực
select
Đơn vị thực hiện
select
 
STTTên Thủ TụcLĩnh vựcĐơn vi thực hiệnTải về
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 76 / 4 trang
41 Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Thi đua khen thưởng Ban Thi đua khen thưởng HyperLink
42 Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh Thi đua khen thưởng Ban Thi đua khen thưởng HyperLink
43 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh Thi đua khen thưởng Ban Thi đua khen thưởng HyperLink
44 Thi tuyển viên chức Quản lý CBCCVC Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
45 Giải thể quỹ Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
46 Cho phép đặt Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện Quỹ Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
47 Đổi tên quỹ Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
48 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
49 Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
50 Giải thể Hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
51 Cho phép đặt Văn phòng đại diện Hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
52 Chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
53 Phê duyệt Điều lệ Hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương
54 Công nhận Ban Vận động thành lập Hội Tổ chức Hội Sở Nội vụ Bình Dương HyperLink
55 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ Bình Dương
56 Thẩm định việc thành lập lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ Bình Dương
57 Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ Bình Dương
58 Xếp hạng đơn vị sự nghiệp Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ Bình Dương
59 Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
60 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1699888