Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Dịch vụ hành chính công
Tên thủ tục
Loại thủ tục
select
Lĩnh vực
select
Đơn vị thực hiện
select
 
STTTên Thủ TụcLĩnh vựcĐơn vi thực hiệnTải về
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 76 / 4 trang
61 Xác nhận hoạt động tôn giáo cho các cơ sở thờ tự trong việc xin phép cải tạo, xây dựng mới công trình tôn giáo; xin cấp quyền sử dụng đất của cơ sở tôn giáo… Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
62 Đăng ký hoạt động tôn giáo cho các tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
63 Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc tôn giáo theo Điều 21 của Nghị định 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủ Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
64 Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo có phạm vi vượt ra ngoài một huyện, thị xã, thành phố Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
65 Chấp thuận cho các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
66 Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ở nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
67 Chấp thuận đối với việc đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các tôn giáo theo Khoản 2 Điều 19 của Nghị định 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủ Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
68 Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
69 Chấp thuận việc chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
70 Chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
71 Đăng ký mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
72 Cho phép tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
73 Chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
74 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho các Dòng tu và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
75 Cấp Đăng ký hoạt động của các hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
76 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh Tôn giáo Ban Tôn giáo HyperLink
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1699848